1.0 Úvod

Firewaiter je mobilní číšník, který setří čas při obsluhování zákazníků. Základem je mobilní zařízení, které obsahuje aplikaci Firewaiter s identickým nastavením stolů a položek oproti hlavní pokladně.  s mobilním číšníkem může obsloužit a udělat objednávku přímo u stolu zákazníka, kde dojde k propsání objednávky do hlavní kasy dále se vytisknout objednávky jídel v kuchyni a nápojů na baru. Zaplacení účtu a vytištění účtenky pro hosta lze také udělat na mobilním číšníku přímo u stolu hosta, aniž by obsluha musela odskočit k hlavní pokladně.

 

2.0 Nastavení aplikace

Zařízení mobilní číšník Vám od nás přijde, jíž z nainstalovanou aplikací. S propojením mobilního číšníka s pokladním systémem AWIS Vám pomůže zkušený pracovník. Propojení je prostřednictví přihlašovacích údajů, které jsou vždy jedinečné a vytvořené jen pro Vás.

 

2.1 Import položek a stolů

 

Stoly – Vytvořené stoly v úsecích pro import do mobilního číšníku musí být ve stavu Stálý stůl. Pokud účet bude jednorázový nebo rychlý účet, nebude se importovat do mobilního číšníka.

 

Stálý účet se rozlišuje černou šipečkou v rohu stou.

 

Stály účet

 

Jednorázový účet / Rychlý účet

 

 Ceník – Položky importujeme vč. Stolů v AW Office v menu Ceník.  Můžeme si zvolit jaké položky si naimportujeme do mobilního číšníka nebo odměňovat polední menu.

 V sloupci FireWaiter si zatrhujeme položky, které se budou importovat do mobilního číšníka.

 

 

Import položek a stolů vč. Úseků importujeme pomoci:

Specifické funkce -> Publikovat na FW

 

Po kliknutí na tlačítko „Provést akci“ dojde ke kontrole položek a stolů na mobilním číšníků, aby nedošlo k importování stejných položek a následně k importu nových položek a stolů. Pokud smažeme stůl na pokladně nebo ceníkovou položku, smaže se importem také na mobilním číšníku.

 

 

2.2 Nastavení tisku na mobilním číšníku

V částí stolu klikněte na tlačítko  , kde se otevře nabídka

Klikněte na ikonu tisku

 

Zatrhněte Tisk účtenky

V možnosti „Vyberte tiskárnu“ vyberte Tisknout na tomto terminále

Pokud na účtenku chceme přidat logo zatrhneme funkci Vytisknout logo a v možnosti Logo vybereme naše logo uložené na disku zařízení

Logo musí být ve formátu BMP

 

Zaplatí účtenky napíšeme text na konec účtenky může jít o poděkování za návštěvu

V hlavičce účtenky napíšeme název restaurace, adresu a IČO pokud není obsaženo v logu účtenky.

Šířka papíru vybereme 60 mm

Pokud budete potřebovat tisknout rozepsané DPH na účtence zatrhněte funkci Zobrazovat DPH na účtence

 

A přejdete šipkou zpět. Nyní máte nastaveno potřebné nastavení Tisku

 

2.3 Nastavení platebního terminálu na mobilním číšníku

V částí stolu klikněte na tlačítko  , kde se otevře nabídka

Klikněte na možnost platební terminály

 

Pokud využíváte mobilního číšníka na zařízení s platebním terminálem (Globál payments, VivaWallet), můžete nastavit platbu kartou na mobilnímu číšníku přes terminál na zařízení.

 

Zaškrtněte Používat platební terminály

Vybrat typ terminálu vyberte terminál, který používáte

Pro Vivawallet klikněte na Nastavení Viva Wallet ID a zadejte „default“ pokud není již zadaný.

Pokud chcete pro zákazníka vytisknout stvrzenku z platby kartou , zatrhněte Tisknout stvrzenku na terminálu.

 

 

 

3.0  Práce na mobilním číšníků

Přijde-li číšník k zákazníkovi, otevře stůl, u kterého sedí zákazník a začne objednávat.

Pohled na úseky a stoly

 

 

-          V pravé straně vybírá skupiny položek a v levé částí vybírá daný sortiment, který si host přeje objednat. Vždy v horní částí číšník vidí namarkovaný sortiment.

 

Pohled na markovací část

 

Pro objednání položek na stole stiskněte

Pro zaplacení položek stiskněte

 

 

 

 

3.1 Práce s přidáním a odebráním množství

 

Přidáním množství na již namarkované položce můžeme buďto kliknutím na stejný sortiment nebo přetažením položky v maskovací částí směrem doleva

 

Odebráním množství na položce provedete přetažením položky doprava

 

 

3.2 Vzhled objednávky na pokladně

 

Po kliknutí na tlačítko Objednat se položky na objednaném stole importují do hlavní pokladny AWIS

 

3.3 Vytištění objednávek z tiskárny

Tak jako při ukončení objednávky v pokladně AWIS se vytiskne objednávka (bon) z určené tiskárny tak i mobilní číšník je díky kase AWIS napojen na objednávkové tiskárny.

Doporučujeme pro mobilního číšníka nastavit tiskárnu pro kuchyň pro objednávku jídel a tiskárnu pro bar pro objednávku nápojů

 

Nastavení bonů v AW Office

 

Objednávka nápojů

 

Objednávka jídla

 

3.4 Další možnosti práce s položkou

Při podržení položky v maskovací částí na mobilním číšníku vyskočí okno, kde můžete:

Přidat poznámku pro objednávku např. pro steak medium,well done nebo pro přidání zeleniny k pokrmu. Poznámka se vytiskne v bonu v kuchyni u jídel a na baru u objednávky nápojů.

Přidat větší množství pro objednávku slouží zde číselník

 

 

 

3.5 Zaplacení účtu na mobilním číšníku

 

Pro zaplacení využijeme tlačítko

Na výběr metody plateb máme Hotově, kartou (pokud máme terminál propojen s bankou, může host zaplatit přímo u stolu) , Stravenkami .

Po kliknutí na metodu platby dojde k zaplacení a vytištění účtenky

 

 

 

 

Pokud host platí hotově a potřebujeme rychle přepočítat kolik mu za vyšší hotovost máme vrátit, můžeme na klávesnici napsat hotovost, kterou Vám host zaplatil a na displeji se napíše kolik mu máte vrátit

 

Pokud tlačítko zaplatit ()  podržíte déle, vyskočí Vám dialogové okno, kde můžete část položek zaplatit zvlášť . Lze využít, pokud u stolu sedí více hostů, kteří chtějí platit útratu sami za sebe.